Hem

Kvinnliga Grafiker

Bokserie om Kvinnliga Grafiker

 

Nu är arbetet med att skriva om och intervjua kvinnliga grafiska konstnärer i full gång och vi startade med Östergötland!

Vi avser att skapa en serie böcker om nutida konstgrafik i Sverige och främst kvinnliga grafiker till att börja med. Böckerna lutar sig mot personliga intervjuer med nu aktiva kvinnliga konstgrafiker för att berätta om det personliga arbetet med grafiken och visa på olika tekniker som leder fram till olika resultat.

 

För det har vi fått Östergötlands Landstings Kulturstipendium vilket styrker oss i arbetet med att skapa ett intresse och en förståelse för arbetet bakom ett grafiskt blad.

Särskilt kvinnornas, beroende på att de fått stå tilbaka genom historien och nu vill vi lyfta även dem!

Vi tror att kunskap ger insikt och att det gör att det är mer lustfyllt att betrakta konst i stort när man har en historia att relatera till.

Den långa process som leder fram till ett grafiskt blad är intressant och de tekniska och hantverksmässiga stegen är avancerade - detta kommer vi att beskriva i böckerna!

 

Först ut boken "Kvinnliga Grafiker i Östergötland" . Bokrelease 1 september 2016.

BESTÄLL BOKEN maila på info@kvinnligagrafiker.se

Vi som skriver bokserien:

 

Susann Idervall: Informationsdesigner - rumslig gestaltning, entreprenör

www.grafiskagalleriet.se

www.gaida.se

Facebook Twitter Instagram Linkedin

 

Agneta Östlund: Konstnär: måleri, grafik och foto

www.agnetaostlund.se

Facebook Twitter Instagram Linkedin

 

 

Foto författarna. Kronan, egen verkstad, KKV Sörmland

Copyright © All Rights Reserved